Članci

Edukacija -obuka viljuškarista

EDUKACIJA ZA BEZBEDNO I STRUČNO KORIŠĆENJE VILJUŠKARA

U cilju edukacije zaposlenih  za potrebe poslodavaca organizujemo teorijska i praktična osposobljavanja  za bezbedno i stručno korišćenje svih tipova viljuškara.

Osposobljavanje za bezbedno i stručno korišćenje viljuškara se izvodi u skladu sa planom i programom koji Vam prethodno dostavljamo na uvid.

Osposobljavanje za bezbedno i stručno korišćenje viljuškara se  realizuju  u preduzećima, tj na mestima korišćenja viljuškara a ukoliko ne postoje odgovarajući uslovi,   osposobljavanje se može izvršiti i u našim prostorijama.

Teorijsko osposobljavanje se izvodi predavanjem, prikazom multimedijalnih filmova i samoobrazovanjem na osnovu dostavljene  odgovarajuće literature kandidatima.

Praktično osposobljavanje se izvodi instruktažom na viljuškaru od strane naših stručnih lica u poslovnim prostorijama i poslovnom krugu gde se viljuškar koristi.

Kandidati  koji uspešno savladaju teorijsku i praktičnu obuku dobijaju uverenje o teorijskoj  i praktičnoj  osposobljenosti   za bezbedno i stručno korišćenje određenog tipa  viljuškara .

Uverenje se  može koristiti samo za potrebe Poslodavca (pravnog lica) za čije potrebe se vrši osposobljavanje i tehnološki  proces  i organizaciju rada na radnom mestu i u radnoj okolini gde se viljuškar koristi. 

U cilju uspešnog organizovanja osposobljavanja neophodno je da nam dostavite sledeće:

  1. Ime i prezime kandidata sa podacima iz lične karte i završenim stepenom obrazovanja (završenom školom i stečenim zanimanjem).
  2. Podatke o tipu i vrsti viljuškara .