TRAKCIONE BATERIJE

za električne viljuškare, platforme za podizanje, električne traktore, mašine za čišćenje

trakcione baterije autokuća Srem TAB

TRAKCIONE BATERIJE


Trakcione baterije : Namenjene za električne viljuškare , platforme za podizanje, električne traktore , mašine za čišćenje.

Prodaja novih baterija, ciklusiranje i servis, otkup neisparavnih ćelija.

Prodaja i servis punjača za baterije.

TAB trakcione baterije su namenjene za primenu u procesima koji zahtevaju veliku snagu i pouzdanost.

Najčešće se koriste u viljuškarima ali i ostalim vozilima na električni pogon.

PzS trakcione baterije mogu se isporučiti sa fleksibilnim ili olovom nalivenim konektorima između- 2V ćelija, sistemom za automatsko dolivanje vode u zavisnosti od zahteva klijenata.

Osnovne karakteristike:

- Umeren rast temperature tokom punjenja
- Sprečena stratifikacija elektrolita
- Kraće vreme punjenja i ušteda energije (punjenje skraćeno za 20%)
- Manja potrošnja vode čak do 70%
- Brže vraćanje u operativni rad – povećana raspoloživost baterije
- Visoke performanse i duži radni vek baterije
- Manji zahtevi za održavanjem, - smanjeni troškovi održavanja
- Garantni rok 3 godine na kompletne baterije i na pojedinačne ćelije


DODATNA OPREMA ZA BATERIJE:
PUNJAČI - BATERIJSKE UTIČNICE - KONEKTORI - CENTRALNI SISTEMI ZA DOLIVANJE VODE...

Utičnice auto autokuća SREM

Utičnice auto autokuća SREM

Baterijska-uticnica-1 autokuća SREM

logo